به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ ، رئیس خدمات شهری منطقه   از برگزاری جلسه در خصوص ضد عفونی معابر سطح منطقه  خبر داد.

در این خصوص آقای مهندس خانعلی گفت :

با هدف رسیدگی به موضوعات شهری از قبیل جمع آوری به موقع زباله و ضایعات از سطح معابر منطقه و ضد عفونی کردن معابر در راستای مقابله با ویروس کرونا  و به جهت رضایتمندی شهروندان اقدام به برگزاری جلسه ای با حضور معاونین ، مدیران خدمات شهری و فضای سبز و ناظرین خدمات شهری نواحی شش گانه نمود.