به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ ، شهردارناحیه یک از برگزاری جلسه شورایاری محله ونک در روزیک شنبه ۱۳ بهمن ماه خبر داد.
در این خصوص آقای مهندس خانعلی گفت :
با هدف رسیدگی به مشکلات محله ونک در روز شنبه ۱۳ دی ماه با حضورشهردار محترم ناحیه و اعضای شورایاری محله ونک اقدام به برگزاری جلسه نمود. که در این جلسه اعضای شورایاری مشکلات سطح محلات را در جلسه بیان نمودند.