اداره خدمات شهری منطقه ۳  طی هماهنگی بعمل آمده در روز پنجشنبه ۹۹.۰۴.۱۲ اقدام به برگزاری طرح نگهداشت شهر در محدوه چهار راه جهان کودک تا اتوبان چمران (حقانی و ملاصدرا) نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، مهندس خانعلی رییس اداره خدمات شهری منطقه ۳ گفت:

با توجه به دستور العمل ابلاغی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص نگهداشت شهر ، هر هفته در روز های چهارشنبه و پنجشنبه این طرح در سطح منطقه برگزار میگردد، که در هفته گذشته جناب آقای مهندس عطایی مدیر اداره کل خدمات شهری شهرداری تهران از این طرح در منطقه بازدید بعمل آورد ، محدوه عملیاتی این طرح از چهار راه جهان کودک تا اتوبان چمران (حقانی و ملاصدرا) بوده است.